టీచర్ మరియు విద్యార్ధుల మధ్య ఒక మంచి నాటకం

గురువు విద్యార్థుల జ్ఞానాన్ని పరీక్షించాలని కోరుకుంటాడు
గణిత పట్టికలు

My facebook;👉 https://www.facebook.com/profile.php?id=100021016460544

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here