ಎಂ ಎಸ್ ರವೀಗೌಡರವರ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು

ಎಂ ಎಸ್ ರವೀಗೌಡರವರ ಹಾಸ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಅವರು ಕಲ್ಲಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಹರಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯೇ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ,
ಅವರ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
ಅದರ ಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ,

_________________________________________________________
ಮಾತುಗಾರ ಮಲ್ಲಣನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು ಭಾಗ ೦೧
https://youtu.be/FjsZF7cagOo

_________________________________________________________

ಮಾತುಗಾರ ಮಲ್ಲಣನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು ಭಾಗ ೦೨

_________________________________________________________

ಮಾತುಗಾರ ಮಲ್ಲಣನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು ಭಾಗ ೦೩

_________________________________________________________

ಮಾತುಗಾರ ಮಲ್ಲಣನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು ಭಾಗ ೦೪

_________________________________________________________

ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ Subscribe ಆಗಿ
_________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here